AN TOÀN HOÁ CHẤT KHI SỬ DỤNG

01:49 03/07/2020
AN TOÀN HOÁ CHẤT KHI SỬ DỤNG

Trong đời sống và sản xuất hàng ngày, có rất nhiều hóa chất được sử dụng. Những hóa chất này nếu không cẩn thận có thể gây bỏng da, bỏng mắt thậm chí là gây ung thư và là nguồn gây ra cháy nổ vô cùng nguy hiểm. Vì thế, tuân thủ theo các nguyên tắc an toàn khi làm việc với hóa chất chính là biện pháp bảo vệ cho mình và những người xung quanh

1. An toàn hóa chất là gì

An toàn hóa chất là các biện pháp giúp ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm trong quá trình làm việc, thao tác, bảo quản hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thân thể, tính mạng của người lao động cũng như môi trường lao động.

2. Nguyên tắc an toàn khi làm việc với hóa chất

Hóa chất trong các ngành công nghiệp khác nhau đều có độc hại khác nhau. Làm việc với những hóa chất này có những rủi ro lớn về an toàn cần được chú ý để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra. Vì vậy, người lao động cần nắm vững những nguyên tắc an toàn lao động khi làm việc với hóa chất, đặc biệt là những hóa chất dễ cháy nổ độc hại nằm trong danh mục của nhà nước.

Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản nhưng rất quan trọng dành cho khi làm việc với hóa chất:

- Luôn luôn mặc đồ bảo hộ và kiểm tra chúng cẩn thận để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. Thay bỏ những bộ đồ bảo hộ đã bị hỏng, rách vì chúng sẽ không đáp ứng được khả năng bảo vệ.

- Tuân theo tất cả các thủ tục đã ban hành và thực hiện nhiệm vụ công việc như đã được đào tạo.

- Tìm hiểu về các thủ tục và thiết bị khẩn cấp. Sự hiểu biết các thủ tục khẩn cấp có nghĩa là biết cách sơ tán, biết cách báo cáo khẩn cấp và cách để đối phó với hỏa hoạn và sự cố rò rỉ, cũng như biết cách sơ cấp cứu khi đồng nghiệp bị thương trong các sự cố.

- Hãy thận trọng và lên kế hoạch trước. Hãy suy nghĩ về những tình huống xấu có thể xảy ra và chú ý tới những gì đang làm trong quá trình làm việc.

- Lưu trữ tất cả nguyên vật liệu một cách thích hợp, tách riêng những vật liệu dễ kết hợp với nhau gây cháy nổ, và lưu trữ trong khu vực khô, thông thoáng, mát mẻ.

- Giữ gìn cơ thể và nơi làm việc sạch sẽ. Sau khi tiếp xúc với bất kỳ hóa chất nào, hãy rửa với xà phòng và nước. Lau chùi bề mặt nơi làm việc ít nhất một lần trong ca làm việc để nguy cơ ô nhiễm được giảm thiểu.

- Chỉ sử dụng vật liệu đúng mục đích của nó. Ví dụ sử dụng dung môi để rửa tay hay xăng để lau chùi thiết bị.

- Không được ăn uống khi đang làm việc với hóa chất và nếu tay của bạn bị dính hóa chất không nên sử dụng mỹ phẩm hay rờ kính áp tròng.

3 Quy định về an toàn hóa chất

a. Quy định mới về sử dụng hóa chất nguy hiểm

Ngày 22/4/2013 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2013 TT-BCT nhằm quy định cụ thể về sử dụng hóa chất nguy hiểm của tổ chức, cá nhân để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng dưới hình thức văn bản với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trước 15 ngày làm việc trước khi sử dụng. Việc đăng ký lại cũng được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chuyển đổi chủ sở hữu, sau khi thay đổi địa điểm hoạt động hoặc sau khi thay đổi mục đích sử dụng.

Định kỳ, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải báo cáo tình hình sử dụng hóa chất trên cơ sở nội dung đã đăng ký với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trước ngày 10/6 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10/12 đối với báo cáo năm.

Sở Công thương có quyền kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau: Không đăng ký sử  dụng hóa chất nguy hiểm; không thực hiện đăng ký lại việc sử  dụng hóa chất nguy hiểm; sử dụng hóa chất nguy hiểm không đúng mục đích đăng ký; không báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm sau 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu báo cáo của Sở Công thương; thông qua công tác quản lý, phát hiện các thông tin, tài liệu có dấu hiệu vi phạm các quy định của Thông tư này.

Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền (Cục Hóa chất, Sở Công thương) và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm. Trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất theo quy định  của pháp luật.

b. Quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất

Ngày 13/02/2012 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại (sau đây gọi là sản xuất), kinh doanh, nhập khẩu hóa chất tại lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nội dung ghi nhãn hóa chất được quy định cụ thể như sau:

Điều 12. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất
   Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất thực hiện theo quy định tại Khoản 48 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và theo quy định của GHS gồm:
   1. Tên hóa chất.
   2. Mã nhận dạng hóa chất.
   3. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.
   4. Biện pháp phòng ngừa.
   5. Định lượng.
   6. Thành phần hoặc thành phần định lượng.
   7. Ngày sản xuất.
   8. Hạn sử dụng (nếu có).
   9. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối.
  10. Xuất xứ hàng hóa.
  11. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Điều 13. Trách nhiệm ghi nhãn phụ
  Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn gốc được quy định tại Điều 12 của Thông tư này. Trường hợp phải ghi thêm nội dung bắt buộc mà nhãn gốc không có, tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với nội dung ghi thêm.
Điều 14. Thông tin khác thể hiện trên nhãn hóa chất
  Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Điều 12 Thông tư này, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có thể ghi thêm các nội dung khác lên nhãn. Những nội dung này phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, không được làm hiểu sai lệch đặc tính của hóa chất, không được làm hiểu sai lệch nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hóa chất. Nội dung khác có thể ghi trong Phiếu an toàn hóa chất hoặc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Điều 15. Trường hợp ghi nhãn khi vận chuyển hóa chất
  1. Trong lưu thông hóa chất, trừ các trường hợp quy định tại Điều 11 Thông tư này thì hóa chất khi vận chuyển phải có nhãn theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và có hình đồ cảnh báo trong vận chuyển theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này.
  2. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải thể hiện trên bao bì trực tiếp đối với hóa chất không có bao bì ngoài. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải được đặt trên bao bì ngoài đối với trường hợp hóa chất có cả bao bì trực tiếp và bao bì ngoài.

3. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (msds)

 Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet viết tắt: MSDS) là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

MSDS chủ yếu được sử dụng trong các khu vực sản xuất có sử dụng hóa chất được coi là độc hại. Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) thường bao gồm ít nhất là các mục sau:

 1. Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng ký CAS, RTECS v.v.
 2. Các thuộc tính lý học của hóa chất như biểu hiện bề ngoài, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ v.v
 3. Thành phần hóa học, họ hóa chất, công thức và các phản ứng hóa học với các hóa chất khác như axít, chất ôxi hóa.
 4. Độc tính và các hiệu ứng xấu lên sức khỏe con người, chẳng hạn tác động xấu tới mắt, da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, khả năng sinh sản cũng như khả năng gây ung thư hay gây dị biến, đột biến gen. Các biểu hiện và triệu chứng ngộ độc cấp tính và kinh niên.
 5. Các nguy hiểm chính về cháy nổ, tác động xấu lên sức khỏe người lao động và nguy hiểm về phản ứng, ví dụ theo thang đánh giá NFPA từ 0 tới 4.
 6. Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất.
 7. Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất.
 8. Trợ giúp y tế khẩn cấp khi ngộ độc hay bị tai nạn trong khi sử dụng hóa chất.
 9. Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất.
 10. Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý kho tàng theo định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường.
 11. Các thiết bị, phương tiện và trình tự, quy chuẩn trong phòng cháy-chữa cháy.
 12. Các tác động xấu lên thủy sinh vật và môi trường.
 13. Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF).
 14. Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển

TDCHEMICAL chuyên nhập khẩu và phân phối các loại hoá chất công nghiệp - dung môi công nghiệp trên toàn quốc.

Danh mục hóa chất Dung môi xem tại Dung môi công nghiệp

Hotline : 0988543633 – Email : hoachatthanhduy@gmail.com.

Nguồn: 2. http://itradetthue.gov.vn/Thong-tin/tid/Quy-dinh-ve-phan-loai-va-ghi-nhan-hoa-chat/newsid/78B9182B-3B45-4451-B5C5-202F585AF246/cid/BAC587F2-5E63-434D-955A-3469A9B4D392
3.http://itradetthue.gov.vn/Thong-tin/tid/Quy-dinh-moi-ve-su-dung-hoa-chat-nguy-hiem/newsid/BFF16797-FF5E-4EAE-987E-1E9272F4BAFD/cid/BAC587F2-5E63-434D-955A-3469A9B4D392

an toàn hoá chất cung cấp hoá chất hoá chất hoá chất công nghiệp mua hoá chất
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: